Blog : Uncategorized

HYGEN’s at CNG Mobility Days 2019 in Berlin

HYGEN’s at CNG Mobility Days 2019 in Berlin

Date: 25.06.2019 – 26.06.2019
Place: Berliner Freedom at Potsdamer Platz, 10785 Berlin
Topic: CNG

Berlin – With thGasDroide CNG Mobility Days on 25 and 26 June in Berlin, the Volkswagen Group, gas network operators and CNG filling station operators will continue their initiative to expand natural gas mobility in Germany. HYGEN is invited to exhibit its product at this event.

A large number of brand new CNG vehicles, such as the SEAT Arona TGI, VW Polo and VW Golf, will be ready for test drives. As a special highlight, the Volkswagen Group is presenting CNG vehicles with the new 1.5 TGI evo natural gas high-tech engine, which is installed in the TGI models VW Golf, SEAT Leon, Škoda Octavia and Audi A3.

Thanks to VW AG, vehicle users have a wide range of vehicles at their disposal, including special vehicles. With the new vehicles, the fleet of passenger cars from all VW Group brands that are suitable for CNG operation has grown to 17 models: the new Škoda Scala will be launched in the course of 2019. In addition, the Volkswagen Truck & Bus subsidiary, to which the MAN and Scania brands belong, will also be introducing ultra-modern and efficient natural gas vehicles.

Today, HYGEN’s Gasdroid is a refuelling infrastructure solution for natural gas vehicles. The system is a self-contained CNG refueling appliance composed of one-stage liquid piston compressor powered by a hydraulic motor and four storage cylinders. The refueling hose and nozzle are mounted on the separate fueling post which includes the user interface. This refuelling system developed by HYGEN, offers sustainable cost and service life advantages as well as convenience superior to all other existing solutions.

Despite all the current trends, natural gas vehicles can generally be considered to have a high “future orientation”. The HYGEN system also makes it possible to refuel with renewable biomethane. Compared to petrol and diesel, biomethane/natural gas will remain the cleanest energy variant with fossil components in the long term.

HYGEN is also preparing for the future by commencing preliminary research and development of a hydrogen refilling system.

HYGEN is a technology company located in Riga, Latvia focusing on the NGV industry designing, manufacturing and marketing original patented CNG refueling systems that can refuel vehicles everywhere.
HYGEN is a technology company located in Riga, Latvia focusing on the NGV industry designing, manufacturing and marketing original patented CNG refueling systems that can refuel vehicles everywhere.

 

Pētniecības projekts 2 (ES Nr.1.2.1.1/18/A/008)

Pētniecības projekts 2 (ES Nr.1.2.1.1/18/A/008)

JUNE 6, 2019
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “HYGEN” 2019. gada 1.aprīlī uzsāk pētniecības projekta Nr. 3.1 “Škidrā virzuļa tehnoloģijas papildiespēju izpēte un integrācija ar mērķi izstrādāt un demonstrēt ekonomiski efektīvu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu” īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt visas škidrā virzuļa tehnoloģijas iespējas gāzveida degvielas kompresijai, uzkrāšanai un padevei (izspiešanai) vienotā kompleksa ietveros un, pielietojot iegūtās zināšanas, izstrādāt ekonomiski efektīvu, funkcionāli ērtu un drošu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu, pēc tam to demonstrējot tās reālajā darbības vidē ar potenciālajiem produkta komercializācijas partneriem.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 310 780.00 tai skaitā EUR 221 816.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

JULY 8, 2019
Pirmā projekta ceturkšņa laikā tika definēti parametri, tehniskā specifikācija un uzdevums, uz tā bāzes definēta koncepcija un tehniskā specifikācija, uz kā bāzes tika izstrādāts, konstruēts, fiziski salikts un testēts pētnieciskais stends. Uz pētnieciskā stenda tika pētītas dažādas šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējas, ieskaitot jaunas metodes šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējai strādāt ar dažādiem ieejas spiedieniem, pie režīmiem kā kompresijai, uzkrāšanai un padevei (izspiešanai), kas kalpo kā pamats tam, lai izstrādātu ekonomiski efektīvu, funkcionāli ērtu un drošu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu. Tāpat tika pētītas šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējas atrasties ilgstošā augsta spiediena gāzveida degvielas gāzes iedarbībā pie citu mainīgo parametru iedarbības, kas deva iespēju iegūt jaunas zināšanās par optimālo šķidrā virzuļa atrašanās laiku zem augsta spiediena atkarībā no citiem šķidrā virzuļa tehnoloģijas pētnieciskā stenda parametriem. Tas, savukārt, kalpos par pamatu pētījumam, kas jāveic otrajā kvartālā, kur tiks pētītas šķidrā virzuļa tehnoloģiskās iespējas strādāt pie paaugstinātas šķidrā virzuļa kustības gāzes kompresijas diapazonā no 25 mbar līdz 200 bar.

OCTOBER 24, 2019
Otrā projekta ceturkšņa laikā tika modificēts pētnieciskais stends pēc definētajiem parametriem, tehniskās specifikācijas un uzdevumiem, lai ļautu veikt nepieciešamos pētījumus. Uz modificētā pētnieciskā stenda tika testētas dažādas šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējas, turpinot 1. aktivitātē iesākto darbu, ieskaitot jaunas metodes šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējai strādāt pie paaugstinātas šķidrā virzuļa kustības gāzes kompresijas diapazonā no 25 mbar līdz 200 bar. Tika arī ņemti vērā to pētījumu rezultāti, kas tika iegūti pētot tehnoloģijas iespējas saspiest gāzi pie dažādiem ieejas spiedieniem, pie režīmiem kā kompresijai, uzkrāšanai un padevei (izspiešanai). Attiecīgi modificējot testēšanas stendu un testējot pētījumā izvirzītās hipotēzes, projekta personāls atklāja jaunas metodes šķidra virzuļa tehnoloģijas iespējai strādāt pie paaugstinātas šķidrā virzuļa kustības gāzes kompresijas diapazonā no 25 mbar līdz 200 bar, sasniedzot aktivitātes mērķi. Šo metožu kombinācija ar 1.aktivitātē atklātajām metodēm ir pamats tam, lai izstrādātu ekonomiski efektīvu, funkcionāli ērtu un drošu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu. Līdz ar to šīs aktivitātes laikā iegūtie rezultāti kalpo par pamatu tam, lai kā nākamais solis projekta ietvaros tiktu izstrādāts komerctransportu saspiestās dabas gāzes uzpildes iekārtas prototips.

Decentralized Natural Gas Vehicle Refueling – Bridge to Electromobility

Decentralized Natural Gas Vehicle Refueling – Bridge to Electromobility

The largest share of CO2 emissions in Germany is caused by the energy industry with more than 300 million t / a, followed by CO2 emissions from transport (100 million t / a). However, while emissions from the energy industry have been declining for years, emissions in the transport sector tend to increase. To achieve Germany’s climate protection goals, a significant reduction in emissions is therefore also necessary in the transport sector.

The electric mobility is therefore promoted from all sides, but at present (still) can not make a significant contribution to climate protection:

  • At the end of 2018, 36,000 electric vehicles were registered. Compared to the total of more than 50 million vehicles in Germany, this is only a very small proportion. By contrast, there are almost 100,000 natural gas / biogas vehicles on Germany’s roads.
  • The range of electric vehicles is lower than that of vehicles powered by fossil fuels, as the energy density of the batteries is significantly lower than that of fossil fuels. At the same time, the specific weight of batteries based on the energy content is much higher. Therefore, electric vehicles are not suitable for longer distances or vehicles for transportation.
  • The specific CO2 avoidance costs are high for electric vehicles. For example, a normal electric car costs about 10 T € more than a comparable petrol-powered car. By comparison, natural gas passenger cars are about € 2,500 more expensive than gasoline-powered cars because they rely largely on the same vehicles and components as other conventional vehicles from the same manufacturers. Assuming the current energy mix, one can count on an electric vehicle at 10 T € extra cost with about 60% emission reduction compared to a gasoline vehicle. For the same extra cost you could acquire 4 natural gas vehicles and lower with that solution the combined emissions almost twice as strong as the electric vehicle.
  • The supply infrastructure for charging electric vehicles needs to be further developed, in particular with regard to public charging stations accessible to all road users. For natural gas vehicles, there is a network of public service stations that has been available almost on a nationwide basis for years.

Therefore, as promising as electric vehicles are, it makes sense to consider other vehicle concepts and energy sources for a quick and short-term reduction of emissions in traffic. In particular, natural gas / biogas vehicles are attractive because they are based on proven technology, use an already available filling station network and have only slightly higher purchase costs than petrol and diesel vehicles and yet compared to these significantly lower emission (CO2, micro-particles, etc.). In addition, they keep the door open to electric vehicles which will in future be fueled with gaseous or liquid energy sources based on EE, e.g. hydrogen. After all, “electromobility” does not have to mean “battery vehicles” in the future.

Against this background, the Decentralized Natural Gas Vehicle Refueling project aims to further enhance the acceptance of natural gas vehicles, simplify the operation of natural gas vehicles, and test a concept of fuelling at home or at work, which could be also used in battery and hydrogen mobility solutions.