GDPR

We, SIA HYGEN, are committed to protect and respect your privacy.

Cookies Application Regulations

Cookies are small text files which are being stored on your computer, smartphone or other device when you visit our website. Cookie is being stored on your computer allowing us to recognize you when you repeatedly visit our website to make your visit easier and more useful.

The cookies storage time period within your browser or device may vary. Session cookies are being erased from your computer or device on the instant when you close your internet browser. Temporary cookies remain on your computer or device until erased or expire.

In your internet browser you may choose to enable or disable cookies. Default settings of your browser accepts cookies, but it is possible to change it.  Please, find additional information in help menu of your browser. If you disable cookies it is possible that you will be unable to use all the website services. Please, make sure that your internet browser is up to date, read the manual and directions of your browser manufacturer, if you don’t really know how to change your privacy settings.

You may delete cookies, but you may lose information ensuring the faster access to our website.

How cookies are being used by the data handler?

We are using cookies for several different purposes. Some cookies are necessary for technical reasons, some of them are ensuring for personalised experience for visitors and registered users, but some cookies allow to display advertisings from selected third-party networks. Some of these cookies could be saved at the moment of page load or when a user is performing some particular activities.

We may save general cookies on your computer and access them. Information about cookies, which could be saved on your computer is specified in these regulations below. These cookies are being an integral part of services being provide to you on this website.

How https://www.hygengroup.com cookies are being used

doubleclick.net cookies – DSID, IDE, _fbp, rbuid, _ga, _gat, _gid

These cookies allow our websites to remember information that changes the way the site behaves or looks, such as your preferred language or the region you are in. For instance, by remembering your region, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news. These cookies can also assist you in changing text size, font, and other parts of web pages that you can personalize.

Loss of the information stored in a preference cookie may make the website experience less functional but should not prevent it from working.

Most Google users will have a preferences cookie called ‘NID’ in their browsers. A browser sends this cookie with requests to Google’s sites. The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember your preferences and other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on.

We use security cookies to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials, and protect user data from unauthorized parties.

For example, we use cookies called ‘SID’ and ‘HSID’ which contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google account ID and most recent sign-in time. The combination of these two cookies allows us to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms that you complete on web pages.

Process cookies help make the website work and deliver services that the website visitor expects, like navigating around web pages or accessing secure areas of the website. Without these cookies, the website cannot function properly.

For example, we use a cookie called ‘lbcs’ which makes it possible for Google Docs to open many Docs in one browser. Blocking this cookie would prevent Google Docs from operating correctly.

Google Analytics is Google’s analytics tool that helps website and app owners to understand how their visitors engage with their properties. It may use a set of cookies to collect information and report website usage statistics without personally identifying individual visitors to Google. The main cookie used by Google Analytics is the ‘_ga’ cookie.

In addition to reporting website usage statistics, Google Analytics can also be used, together with some of the advertising cookies described above, to help show more relevant ads on Google properties (like Google Search) and across the web and to measure interactions with the ads we show.

youtube.com cookies – APIDIS, CONSENT, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID

APIDIS – This DoubleClick cookie is generally set through the site by advertising partners, and used by them to build a profile of the website visitor’s interests and show relevant ads on other sites. This cookie works by uniquely identifying your browser and device.

CONSENT -This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.

HSID – This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to build a profile of the website visitor’s interests and show relevant ads on other sites.

PREF -This cookie, which may be set by Google or Doubleclick, may be used by advertising partners to build a profile of interests to show relevant ads on other sites. It works by uniquely identifying your browser and device.

SAPISID -This DoubleClick cookie is generally set through the site by advertising partners, and used by them to build a profile of the website visitor’s interests and show relevant ads on other sites. This cookie works by uniquely identifying your browser and device.

SID -This is a very common cookie name but where it is found as a session cookie it is likely to be used as for session state management.

The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary

Mēs, SIA “HYGEN” esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Sīkfailu lietošanas noteikumi

Sīkfaili (sīkdatnes) ir nelieli teksta faili, kas, Jums apmeklējot mūsu tīmekļvietni, tiek saglabāti Jūsu datorā, viedtālrunī vai citā ierīcē. Sīkfails tiek uzglabāts Jūsu datorā un ļauj mums atpazīt Jūs un brīdī, kad atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļvietni, padarīt Jūsu apmeklējumu vienkāršāku un noderīgāku.

Laiks, cik ilgi sīkfaili tiek uzglabāti Jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē, var atšķirties. Sesijas sīkfaili no Jūsu datora vai ierīces tiek izdzēsti brīdī, kad aizverat savu tīmekļa pārlūkprogrammu. Pastāvīgie sīkfaili paliek Jūsu datorā vai ierīcē līdz brīdim, kad tie tiek izdzēsti vai pienāk to lietošanas beigu datums.

Jūs savā tīmekļa pārlūkprogrammā varat izvēlēties iespējot vai atspējot sīkfailus. Standarta iestatījums ir, ka Jūsu pārlūkprogramma akceptē sīkfailus, taču to ir iespējams mainīt.  Papildu informāciju meklējiet savas pārlūkprogrammas palīdzības izvēlnē. Atspējojot sīkfailus, Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visus mūsu tīmekļvietnē pieejamos pakalpojumus. Lūdzu, pārliecinieties, vai Jūsu interneta pārlūkprogramma ir aktualizēta, un izlasiet palīdzību un jūsu pārlūkprogrammas izstrādātāja dotos norādījumus, ja īsti nezināt, kā mainīt privātuma iestatījumus.

Jūs varat izdzēst sīkfailus, taču Jūs varat zaudēt informāciju, kas nodrošina ātrāku piekļuvi tīmekļvietnei.

Kā Pārzinis izmanto sīkfailus

Mēs sīkfailus lietojam vairākiem atšķirīgiem nolūkiem. Daži sīkfaili ir nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, daži apmeklētājiem un reģistrētajiem lietotājiem nodrošina individualizētu pieredzi, bet daži ļauj rādīt reklāmas no atlasītiem trešo personu tīkliem. Daži no šiem sīkfailiem var tikt iestatīti lapas ielādes brīdī vai tad, kad apmeklētājs veic kādu noteiktu darbību.

Mēs varam Jūsu datorā varam iestatīt pamatsīkfailus un piekļūt tiem. Informācija par sīkfailiem, kas var tikt saglabāti Jūsu datorā, ir izklāstīta tālāk šo noteikumu tekstā. Šie sīkfaili ir tīmekļvietnes Jums sniegto pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa.

Kā https://www.hygengroup.com tiek lietoti sīkfaili

doubleclick.net sīkdatnes – DSID, IDE, _fbp, rbuid, _ga, _gat, _gid

Šo sīkdatņu izmantošana ļauj mūsu tīmekļa vietnēs saglabāt informāciju, kas maina vietnes darbību vai izskatu, piemēram, jums vēlamo valodu vai reģionu, kurā atrodaties. Piemēram, saglabājot sīkdatnē informāciju par jūsu reģionu, vietnē var tikt rādītas vietējās laika ziņas vai informācija par satiksmi. Šīs sīkdatnes var būt arī noderīgas, mainot teksta lielumu un fontu, kā arī citas personalizējamās tīmekļa lapu daļas.

Zaudējot preferenču sīkdatnē saglabāto informāciju, vietnes lietošana var būt neērtāka, tomēr vietne joprojām darbosies.

Lielākajai daļai Google lietotāju pārlūkprogrammās ir preferenču sīkdatne ar nosaukumu “NID”. Pārlūkprogramma nosūta šo sīkdatni kopā ar pieprasījumiem uz Google vietnēm. Sīkdatne “NID” satur unikālu ID, ko Google izmanto, lai saglabātu jūsu iestatījumus un citu informāciju, piemēram, vēlamo valodu (piemēram, angļu), cik meklējumu rezultātus vēlaties redzēt vienā lapā (piemēram, 10 vai 20), kā arī to, vai vēlaties, lai būtu ieslēgts Google drošās meklēšanas filtrs “SafeSearch”.

Mēs izmantojam drošības sīkdatnes, lai autentificētu lietotājus, novērstu autorizācijas datu izmantošanu krāpnieciskos nolūkos un aizsargātu lietotāju datus no nepilnvarotām trešajām pusēm.

Piemēram, mēs izmantojam sīkdatnes ar nosaukumu “SID” un “HSID”, kuros ir digitāli parakstīti un šifrēti ieraksti ar lietotāja Google konta ID un pēdējās pierakstīšanās laiku. Izmantojot šīs divas sīkdatnes reizē, var bloķēt daudzus uzbrukuma veidus, piemēram, mēģinājumus nozagt to veidlapu saturu, kuras aizpildāt tīmekļa vietnēs.

Procesa sīkdatņu izmantošana palīdz sekmēt vietnes darbību un nodrošināt pakalpojumus, ko apmeklētāji sagaida, piemēram, tīmekļa lapu pārlūkošanu vai piekļuvi vietnes drošajiem apgabaliem. Bez šīm sīkdatnēm vietne nespēj pareizi darboties.

Piemēram, mēs izmantojam sīkdatni ar nosaukumu “lbcs”, lai vienā pārlūkprogrammā varētu atvērt vairākus Google dokumentus. Ja šī sīkdatne ir bloķēta, pakalpojums Google dokumenti nedarbojas pareizi.

Google Analytics ir Google izstrādāts analītikas rīks, kas palīdz vietnes un lietotnes īpašniekiem saprast, kā apmeklētāji izmanto viņu īpašumus. Programmā var tikt izmantotas sīkdatnes, lai apkopotu informāciju un izveidotu vietņu lietojuma statistiku, neidentificējot personiski atsevišķus Google apmeklētājus. Galvenā sīkdatne, kas tiek izmantota pakalpojumā Google Analytics, ir sīkdatne “_ga”.

Papildus vietnes lietojuma statistikas izveidei pakalpojums Google Analytics var tikt izmantots arī kopā ar dažām iepriekš aprakstītajām reklāmu sīkdatnēm, lai personalizētu reklāmas Google īpašumos (piemēram, Google meklēšanā) un tīmeklī, kā arī izvērtētu mijiedarbību ar mūsu rādītajām reklāmām.

youtube.com sīkdatnes – APIDIS, CONSENT, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID

APIDIS – šo DoubleClick izstrādāto sīkdatni tīmekļa vietnē parasti izvieto reklāmas partneri un to izmanto ar mērķi izveidot vietnes apmeklētāju interešu profilu un personalizēt reklāmas citās tīmekļa vietnēs. Šī sīkdatne tiek izmantota jūsu pārlūkprogrammas un ierīces unikālai identifikācijai.

CONSENT – šī sīkdatne sniedz informāciju par to, kā lietotājs izmanto tīmekļa vietni, kā arī uzrāda to, kādas reklāmas lietotājs ir redzējis pirms attiecīgās vietnes apmeklēšanas.

HSID – šo sīkdatni iestata DoubleClick (kas pieder uzņēmumam Google), lai izveidotu tīmekļa vietnes apmeklētāju interešu profilu un personalizētu reklāmas citās tīmekļa vietnēs.

PREF – šo sīkdatni, ko var izvietot Google vai Doubleclick, reklāmas partneri var izmantot, lai izveidotu interešu profilu ar mērķi personalizēt reklāmas citās tīmekļa vietnēs. Tā darbojas, unikāli identificējot jūsu izmantoto pārlūkprogrammu un ierīci.

SAPISID – šo DoubleClick sīkdatni reklāmas partneri parasti izvieto tīmekļa vietnē un izmanto, lai izveidotu tīmekļa vietnes apmeklētāja interešu profilu un personalizētu reklāmas citās vietnēs. Šī sīkdatne tiek izmantota jūsu pārlūkprogrammas un ierīces unikālai identifikācijai.

SID – šis ir ļoti izplatīts sīkdatņu nosaukums, kas ir pazīstams kā sesijas sīkdatnes, kas tiek izmantotas tikai attiecīgās pārlūkprogrammas sesijas laikā.

Šīs sīkdatnes galvenais mērķis ir: obligāti nepieciešams.