Pētniecības projekts 2 (ES Nr.1.2.1.1/18/A/008)

Pētniecības projekts 2 (ES Nr.1.2.1.1/18/A/008)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “HYGEN” 2019. gada 1.aprīlī uzsāk pētniecības projekta Nr. 3.1 “Škidrā virzuļa tehnoloģijas papildiespēju izpēte un integrācija ar mērķi izstrādāt un demonstrēt ekonomiski efektīvu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu” īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt visas škidrā virzuļa tehnoloģijas iespējas gāzveida degvielas kompresijai, uzkrāšanai un padevei (izspiešanai) vienotā kompleksa ietveros un, pielietojot iegūtās zināšanas, izstrādāt ekonomiski efektīvu, funkcionāli ērtu un drošu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu, pēc tam to demonstrējot tās reālajā darbības vidē ar potenciālajiem produkta komercializācijas partneriem.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 310 780.00 tai skaitā EUR 221 816.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.